Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвета „Общи въпроси“, което се проведе на 19 октомври 2021 г. в Люксембург.

България бе представена от постоянния представител на България в ЕС Румен Александров.

Съветът подготви заседанието на Европейския съвет на 21-22 октомври 2021 г. в Брюксел, като обсъди проекта на заключения на Европейския съвет, включващ темите COVID-19, цифровизация, цени на енергията, миграция и външни отношения.

Словенското председателството на Съвета на ЕС информира за последните развития, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа.

Министрите обсъдиха втория Годишен доклад по върховенството на правото в ЕС. Механизмът предоставя възможност за конструктивен обмен на опит и най-добри практики въз основа на оценка по еднакви параметри за всички държави-членки.

Pin It on Pinterest