Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ през април 2022 г.

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет ,,Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 12 април 2022 г. в Люксембург. България бе представена от заместник-министъра на външните работи Васил Георгиев.

Съветът проведе редовния диалог по върховенството на правото. СОВ дискутира и заключителния етап от работата на Конференцията за бъдещето на Европа. Въз основа на окончателния доклад от работата на Конференцията, представен на заключителното събитие на 9 май 2022 г., Съветът, ЕК и ЕП ще започнат работа по същество по предложенията. Министрите се обединиха около приоритетното значение на последващите действия, с оглед посрещане на очакванията на гражданите.

Pin It on Pinterest