Правителството одобри резултатите от юнското заседание на Съвета „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвета „Общи въпроси”, което се проведе на 22 юни 2021 г. в Люксембург.

България бе представена от заместник-министъра на външните работи Румен Александров.

Министрите обмениха мнения по политиката на разширяване на ЕС и Процеса за стабилизиране и асоцииране. Съветът подготви заседанието на Европейския съвет на 24-25 юни 2021 г., включващо темите COVID-19, икономическо възстановяване, външните аспекти на миграцията, отношения EC-Русия, актуални развития в Източното Средиземноморие и отношения ЕС-Турция.

Председателството на Съвета на ЕС запозна министрите с актуалните развития, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа, а Европейската комисия информира за отношенията на ЕС с Конфедерация Швейцария.

Pin It on Pinterest