Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на Съвета по конкурентоспособност

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия).

То се проведе на 21 и 22 юли 2021 г. в Кран, Словения. Hа срещата България бе представена от Калин Томов, ръководител на сектор „Икономика – конкурентоспособност“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.

Съветът проведе дискусия на тема „Изграждане на кръгово, креативно и интелигентно бъдеще“ с фокус върху европейската текстилна индустрия и европейските енергийно-интензивни индустрии.

В хода на обсъждането министрите подчертаха, че актуализираната индустриална стратегия е правилният подход към възстановяването, като заедно с пакета „Fit for 55″ и концепцията за кръгова икономика, осигурява необходимата рамка за бъдещата работа. Посочено бе, че зеленият и цифровият преход са предпоставка за укрепване на конкурентоспособността на ЕС. Бяха отбелязани редица важни елементи, върху които да се постави фокус в политиките на ниво ЕС с цел осигуряване на ефективен двоен преход за двете индустриални екосистеми: да се подкрепи развитието на нови технологии и иновации; да се гарантира, че двойният преход на енергоемките индустрии ще бъде справедлив, тъй като разходите за неговото осъществяване ще бъдат високи; да се предотврати изтичането на въглерод чрез създаването на Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите; да се стимулират инвестициите във висококачествено рециклиране в ЕС и др.

Pin It on Pinterest