Правителството одобри резултатите от неформалното заседание на Съвета „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от неформалното заседание на Съвета „Общи въпроси“, което се проведе на 23 юли 2021 г. в конгресния център Бърдо край град Краню в Словения.

България бе представена от заместник-министъра на външните работи Румен Александров.

Словенското председателство на Съвета на ЕС представи приоритетите, залегнали в програмата му, които са структурирани в 4 стълба: Устойчивост и възстановяване на ЕС и стратегическа автономност на ЕС; Конференцията за бъдещето на Европа; Съюз на европейския начин на живот, върховенство на закона и равнопоставеност за всички; Надежден и сигурен ЕС, способен да осигури сигурност и стабилност в своето съседство.

Съветът проведе дискусия относно начините за повишаване на устойчивостта на ЕС след кризата, свързана с COVID-19, в рамките на която участваха и страните от Западните Балкани.

Pin It on Pinterest