Правителството одобри резултатите от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“, което се проведе на 17 май 2021 г. в Коимбра, Португалия.

България бе представена от посланика на България в Португалия Иван Найденов.

Съветът дискутира темата за „най-отдалечените региони – лаборатории на бъдещето“ с акцент върху специфичните за тези региони предизвикателства и възможностите, които представляват за Европа.

Във формат министри на бъдещето на Европа бяха обсъдени и редица важни аспекти, свързани с устойчивостта и изграждането на отворена стратегическа автономност на ЕС – основни предизвикателства пред ЕС, установяване на основните зависимости и слабости за ЕС, областите, в които Съюзът има капацитет и потенциал за развитието му в бъдеще, повишаване на глобалната роля на ЕС.

В рамките на заседанието на ниво министри бе учредена Общоевропейска мрежа за прогнозиране. Дейността й ще бъде насочена към идентифициране на бъдещи предизвикателства пред ЕС в дългосрочен план и намирането на отговори за противодействието им с оглед подпомагане на процеса на вземане на решения.

Pin It on Pinterest