България

Правителството одобри промяна в делегацията на България в 112-та сесия на Международната конференция на труда

Правителството одобри промяна в състава на националната тристранна делегация на България, която ще участва в 112-та сесия на Международната конференция на труда.

Форумът ще се проведе в периода 3 – 14 юни 2024 г. в гр. Женева, Швейцария.

Делегат на Конференцията от името на организациите на работниците и служителите ще бъде Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“.

Позицията на България за 112-та сесия на Международната конференция на труда беше одобрена от правителството на 15 май. По време на сесията ще бъдат поставени въпросите за фундаменталните принципи и права на работа във връзка с Декларацията на МОТ от 1998 г., изменена 2022 г., за осигуряване на достоен труд в сектор грижи и създаване на нов стандарт във връзка с биологичните опасности. Ще бъде разгледано и изпълнението от държави – членки на Международната организация на труда, на ратифицирани от тях международни трудови стандарти.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest