Правителството одобри промени в Наредбата за газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Правителството одобри изменение и допълнение на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

Промените в наредбата се налагат, защото част от терминологията, в т.ч. и някои легални дефиниции, които се използват не са актуални спрямо настъпилите съвременни технологични промени в сферата на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и промените в Българските държавни стандарти (БДС). Внасят се промени и спрямо техническите характеристики и начина на обслужване, променят се и сроковете за извършване на част от дейностите по технически надзор на съоръжения с повишена опасност от органите за технически надзор. Облекчава се и административната тежест за лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

Също така се премахва ограничението в обема на пълнене на бутилките в пунктовете за пълнене на бутилки.

Pin It on Pinterest