България

Правителството одобри промени по Програмата за развитие на селските райони за периода2014 – 2020 г.

Правителството одобри седемнадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с което се предвижда изменение на текстовете в част от мерките и подмерките, както и прехвърляне на средства между различни приоритети и фокус области.

С решението се гарантира балансирано и ефективно насочване на финансовият ресурс по ПРСР 2014 – 2020 г. в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво. Промени в отделни мерки и подмерки ще спомогнат за улесняване изпълнението на Програмата и успешното приключване на програмния период.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest