Правителството одобри програмата с приоритетните за България теми и досиета по време на Словенското председателство на Съвета на ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приета Шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Словенското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В програмата са включени са общо 43 законодателни досиета и теми, по които страната ни ще се стреми в максимална степен да защити националния интерес. Те са в областите „Общи въпроси“, „Икономически и финансови въпроси“, „Правосъдие и вътрешни работи“, „Земеделие и рибарство“, „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, „Социална политика, заетост и здравеопазване“, „Конкурентоспособност“ и „Околна среда“.

Целта на програмата е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на шестте месеца на Словенското председателство, което приключва на 31 декември 2021 г.

Pin It on Pinterest