Правителството одобри проект на Национален план за действие за повишаване на военната мобилност

Министерският съвет одобри проект на „Национален план за действие за повишаване на военната мобилност“. Планът предоставя съгласувана национална рамка за прилагане на единен държавен подход за решаване проблемите на военната мобилност, определяйки водещите принципи, основните отговорности на участващите ведомства и конкретни дейности в главните направления за работа. Целта на плана е създаване на условия за ускоряване развръщането на националните и съюзни сили на територията на страната за участие в мисии и операции, учения и рутинни дейности.

Планът е разработен в контекста на инициативата на Европейския съюз за подобряване на военната мобилност, насочена към бързо и безпрепятствено придвижване на военни контингенти и оборудване в и извън територията на Съюза. Цели се повишаване на готовността и способностите на държавите членки и Съюза да реагират адекватно при кризи и да реализират ефективно операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана.

Решението на Министерския съвет е от съществено значение за отбраната и сигурността на Република България в условията на колективната отбрана на съюзниците от НАТО и в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, с оглед осигуряване на навременното развръщане на съюзните сили на територията на страната за защита на нейния суверенитет. Същевременно то ще способства за изпълнението на поетите ангажименти от Република България в рамките на посочените отбранителни инициативи и инициативата на ЕС за повишаване на военната мобилност.

Pin It on Pinterest