Правителството одобри проект на Договореност за трудова заетост между България и Канада

Министерският съвет одобри проект на Договореност между правителството на Република България и правителството на Канада за трудова заетост на членове на семействата на служители в дипломатическите и консулските представителства.

Съгласно двустранната договореност упражняването на трудова дейност ще се извършва на реципрочна основа и в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на двете държави.

Pin It on Pinterest