Правителството одобри преразпределяне на финансови средства в рамките на бюджета на МВнР

Правителството одобри преразпределяне на финансови средства в рамките на бюджета на Министерството на външните работи за 2021г.

Неизползваните средства за международни срещи и командировки в чужбина поради ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 ще бъдат пренасочени към друга бюджетна програма за изпълнение на външна политика.

Промените са в рамките на утвърдения бюджет на Министерство на външните работи за 2021г. и няма да окажат въздействие върху държавния бюджет.

Pin It on Pinterest