Правителството одобри позицията на България за участие в предстоящото заседание на Съвета по „Правосъдие и вътрешни работи“

Правителството прие протоколно решение за одобряване на позициите на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие”, което ще се проведе на 7 октомври 2021 г. в Люксембург.

По предложение на Словенското председателство министрите на правосъдието ще обсъдят въпроса, свързан с предварителното задържане в наказателното производство. България ще изрази позиция, че засилването на доверието между държавите членки изисква общ подход, който е ориентиран към подобряване на условията в местата за задържане.

Предвидено е да разгледа приемането на проект на Заключения на Съвета по Стратегията на ЕС относно правата на детето. По време на заседанието ще бъде представена и актуална информация относно дейността на Европейската прокуратура.

Pin It on Pinterest