Правителството одобри позицията на България за Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета ,,Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 23 ноември 2021 г. в Брюксел. 

СОВ ще започне подготовката на декемврийското заседание на Европейския съвет, като обмени мнения по проекта на дневен ред.

Министрите ще одобрят заключения относно засилване на готовността, реакцията и устойчивостта на ЕС при бъдещи кризи. Те ще проведат и обмен на мнения по темата разширяване и процес на стабилизиране и асоцииране.

СОВ ще бъде запознат с последните развития в отношенията ЕС-Великобритания, свързани с прилагането на Протокола за Северна Ирландия.

Европейската комисия ще представи работната си програма за 2022 г. по линия на законодателното програмиране, която България приветства. За българската страна продължават да бъдат от ключово значение следните политики от европейския дневен ред: стимулиране на растежа и конкурентоспособността на европейската икономика, с акцент върху дигиталната и климатичната трансформация, политиката на сближаване и регионалното развитие, общественото здравеопазване, управлението на кризи, миграцията, политиката за разширяване, върховенството на правото, защитата на фундаменталните ценности, права и свободи.

Pin It on Pinterest