България

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 21 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Съветът ще започне подготовката на заседанието на Европейския съвет на 27 и 28 юни 2024 г., като обмени мнения по проекта на анотиран дневен ред, включващ темите: Украйна; Сигурност и отбрана; Външни отношения; Конкурентоспособност с фокус върху Съюза на капиталовите пазари; Следващия Стратегически дневен ред; Пътната карта за вътрешните реформи в ЕС.

Министрите ще обсъдят също така и Годишния диалог относно принципите на правовата държава, както и върховенството на закона в Полша по чл. 7(1) от ДЕС.

В рамките на СОВ е предвидена и среща във формат „Министрите на бъдещето“ с участието на изпълнителния заместник-председател на ЕК Марош Шефчович. Акцентът ще бъде поставен върху Зелената сделка, конкурентоспособността и социалното благосъстояние.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest