Правителството одобри позицията на България за 110-та сесия на Международната конференция на труда

Правителството одобри позицията и състава на националната тристранна делегация на България, която ще участва в 110-та сесия на Международната конференция на труда. Форумът ще се проведе в периода 27 май-11 юни 2022 г. в Женева, Швейцария.

Българската делегация ще се ръководи от заместник-министъра на труда и социалната политика -г-жа Жулиета Върлякова.

По време на сесията ще бъдат поставени въпросите за определяне на стандарти в областта на чиракуването, стратегическата цел за заетостта в съответствие с Декларацията на Международната организация на труда относно социалната справедливост за справедлива глобализация, както и достойния труд и социалната и солидарна икономика, като ще бъдат приети и заключения по тях.

Pin It on Pinterest