България

Правителството одобри позицията на България на неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност в част „Научни изследвания“.

То ще се проведе на 15 февруари 2024 г. в град Ла Юлп в рамките на Белгийското председателство.

По време на неформалното заседание ще бъде обсъден трансформиращият характер на европейската рамка за научни изследвания и иновации. Основен акцент в дискусиите ще бъде поставен на Рамковите програми на ЕС – приносът им към научноизследователската политика и останалите политики на Съюза, както и техният отговор на основните предизвикателства.

Министрите ще обсъдят и технологичното развитие за ускоряване на индустриалната декарбонизация и укрепването на конкурентоспособността на ЕС. Белгийското председателство инициира дебат върху това как по-добре ЕС да насърчава интегрирането на зелени технологии за напредване на декарбонизацията, както и как с помощта на научните изследвания и иновациите ЕС може да запази световното си индустриално лидерство.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest