Правителството одобри позиция на България по преюдициалното запитване пред Съда на ЕС относно европейската заповед за арест

Правителството одобри позицията на България по дело пред Съда на Европейския съюз в Люксембург, образувано по преюдициално запитване на Районен съд – Уестминстър – Обединеното кралство.

Преюдициалното запитване е насочено към тълкуване на разпоредби на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки.

Производството пред Районен съд – Уестминстър е образувано на основание европейска заповед за арест, издадена от Районна прокуратура – Свищов, за предаване на български гражданин от Обединеното кралство с цел наказателно преследване в България. Предвид задържането на лицето Съдът на ЕС е допуснал разглеждане на делото по реда на спешното производство.

Pin It on Pinterest