България

Правителството одобри позициите на България за предстоящото заседание на Съвета на министрите на правосъдието на ЕС

Правителството прие днес решение за одобряване на позициите на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“ (Съвет ПВР), част „Правосъдие“, което ще се проведе на 14 юни 2024 г. в Люксембург.

По време на заседанието министрите на правосъдието ще обсъдят предложението за Директива относно борбата срещу корупцията. Страната ни ще подкрепи приемането на общ подход по предложението за Директива предвид необходимостта от адекватни и навременни мерки за хармонизиране на видовете корупционните престъпления и съответните санкции за тях.

На дебат ще бъде подложено и предложението за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването на решения и приемането на автентични актове в областта на произхода и относно създаването на европейско удостоверение за произход.

В рамките на Съвета министрите ще обменят мнения и по предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и с материалите, съдържащи сексуално насилие на деца, която изменя и допълва действащата в момента Директива.

Участниците ще бъдат приканени да одобрят проект на Заключения на Съвета относно засилването и защитата на свободния, открит и информиран демократичен дебат.

Ще бъде представена и актуална информация относно развитието на преговорите по предложението за Директива за хармонизиране на някои аспекти на несъстоятелността, дейността на Европейската прокуратура, борбата срещу трафика на наркотици и организираната престъпност, преговорите със САЩ за споразумение в областта на електронните доказателства в наказателния процес и др.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest