България

Правителството одобри подписването на новото Споразумение за партньорство между ЕС и Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн

Министерският съвет прие решение, с което одобрява проекта на Споразумение за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от друга страна.

Споразумението установява общи принципи и обхваща следните приоритетни области: демокрация и права на човека; устойчив икономически растеж и устойчиво развитие; изменение на климата; човешко и социално развитие; мир и сигурност; миграция и мобилност.

Споразумението ще замени досега действащата рамка за партньорство – т. нар. Споразумение от Котону, прието през 2000 г. То създава нова правна рамка на отношенията на ЕС със 79-те държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ). Споразумението отразява едновременно исторически тесните взаимоотношения и все по-силните развиващи се връзки между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и членовете на Организацията на държавите от АКТБ, от друга страна, както и желанието им за допълнително укрепване и разширяване на техните отношения по амбициозен и иновативен начин.

Разговорите по новото Споразумение започнаха през 2018 г., след като по време на Българското председателство Съветът одобри мандата за водене на преговори. През декември 2020 г. главните преговарящи постигнаха политическо съгласие по текста на бъдещото Споразумение, което бе парафирано на 15 април 2021 г.

Днешното решение на Министерския съвет има за цел откриване на процедурата по подписване на Споразумението, при условие за последваща ратификация. Части от него ще се прилагат временно между ЕС и членовете на ОДАКТБ до приключване на процедурите, необходими за влизането му в сила.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest