Правителството одобри отпускането на 69 985 лева за реализиране на проекти в областта на програмата за сътрудничество за развитие

Министерският съвет одобри днес вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.

Със средствата в размер на 69 985 лева ще бъдат изпълнени два проекта на Дипломатическия институт към министъра на външните работи по линия на програмата за сътрудничество за развитие.

Първият проект с наименование „Изграждане на институционален капацитет на Дипломатически институт към Министерството на външните работи и европейската интеграция (МВнРЕИ) на Република Молдова“ има за цел формирането на административен, управленски, експертен, технически и информационно-аналитичен капацитет, съорганизиране на публични прояви, обучение на обучители, на първата в историята на Република Молдова дипломатическа школа.

Вторият проект с наименование „Енергийна сигурност, енергийна ефективност и енергиен мениджмънт“ има за цел повишаване на експертния капацитет на дипломатическите и държавни служители, както и на представителите от академичния и частен сектор с оглед ефективното прилагане на политиките на ЕС в сферата на енергетиката, разкриване на възможности за инвестиции, в т.ч. и в сферата на чистата енергия, както и повишаване на регионалното сътрудничество.

Pin It on Pinterest