Правителството одобри откриването на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийския университет

Министерският съвет одобри откриването на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

В новия център ще се провеждат научни изследвания в множество направления на компютърните науки, сред които изкуствен интелект, софтуерна сигурност, адаптиращи се софтуерни системи и др. Откриването на института ще насърчи работата по научноизследователски проекти, проекти с чуждестранни партньори, ще повиши качеството на научните разработки, ще подпомага създаването на приложими научни продукти. В него ще се обучават докторанти и подготвят млади учени в областта на компютърните науки и интердисциплинарните изследвания.

Основната цел на института ще е осъществяването на авангардни научни изследвания в областта на компютърните науки, както и подпомагането на бъдещото поколение от компютърни учени и инженери в България. Центърът ще привлича учени и студенти и ще съветва правителството в областта на политики, свързани с информационни технологии.

Дейността на звеното ще се финансира от централния бюджет, висшето училище, от участие в национални и международни програми и проекти и от реализацията на създадени от него резултати от научни изследвания и обекти на интелектуална собственост.

Pin It on Pinterest