Правителството одобри новата Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на България

Министерският съвет на Република България прие Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2020 г. – 2024 г.

Чрез документа страната ни се включва в усилията да бъдат изпълнени Целите за устойчиво развитие, залегнали в Дневния ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и приети единодушно от международната общност през 2015 г.

В средносрочната програма през следващите четири години е предвидено българската помощ за развитие да бъде насочвана приоритетно за страните и регионите от Западните Балкани, Източното партньорство, Близкия изток и Северна Африка, Африка на юг от Сахара и Азия.

България като нов донор отчита нуждата от общи усилия в борбата с бедността и неравенствата. Средствата и ресурсите ще бъдат разпределяни както за качествено образование и здравеопазване, така и за сигурност и икономически растеж. Ще се подпомагат и дейностите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19.

Страната ни ще може да подпомага засегнатите страни и региони чрез безвъзмездна финансова помощ или в натура. Според залегналите в програмата механизми на място също така могат да бъда изпращани експерти и доброволци.

Българската хуманитарна помощ ще бъде оказвана чрез организиране на спасителни операции, предоставяне на хуманитарни средства под формата на движимо имущество, безвъзмездна финансова помощ, проекти за хуманитарно подпомагане.

Pin It on Pinterest