България

Правителството одобри нормативни промени, касаещи публикуване на информация от Системата за електронни бюджетни разплащания

Министерският съвет прие измененията и допълненията на Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА).

С промените се осигурява законност, публичност и пълна прозрачност по отношение на извършените плащания през системата. На всяко тримесечие на Портала за отворени данни ще се публикува списък с информация за извършените индивидуални плащания на стойност равна или превишаваща 5 000 (пет хиляди) лева, инициирани с бюджетни средства и финализирани в СЕБР А. Изключения правят плащанията за заплати и осигуровки, както и други плащания към физически лица.

В Наредбата са посочени данните, които ще бъдат публикуват, като е предвидена анонимизация за осигуряване защитата на лични данни.

Регламентирани са и данните за плащания чрез СЕБР А, които не подлежат на публикуване, извършени от определени държавни институции и плащания, съдържащи класифицирана, защитена или конфиденциална информация.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest