Правителството одобри изплащането на обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

През 2008 г. жалбоподателят е осъден в Русия на лишаване от свобода за приготовление за кражба от банкомат в условията на организирана престъпна група.

Малко по-късно е освободен условно предсрочно и е върнат в България. Съгласно тогава действащата разпоредба на чл. 76, ал, 5 от Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) МВР му налага забрана да напуска България. Междувременно са въведени законодателни промени и наложените забрани за напускане на пределите на страната по чл. 76, ал. 2 и 4-8 ЗБДС са отменени. Забраната спрямо жалбоподателя е действала около 1 година.

Твърдяното от жалбоподателя нарушение е историческо и е отстранено с промени в ЗБДС още през 2010 г. Понастоящем няма нормативна база, която би могла да доведе до възникването му. Жалбоподателят не е понесъл имуществени вреди.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 2 000 евро за вреди и 150 евро за разходи и разноски.

Pin It on Pinterest