Правителството одобри изплащането на обезщетение след представяне на едностранна декларация по жалба пред ЕСПЧ

Българското правителство одобри едностранната декларация, е която трябва да се изплати обезщетение от 3 300 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за прекомерна продължителност на реституционно производство.

Наследниците на колективизирани през 1950 г. земеделски земи в землището на гр. Кърджали подават молба за реституция на имота през 1994 г. С влязло в сила решение на Районния съд в Кърджали от 17 октомври 1997 г. на жалбоподателите е признато правото на възстановяване на собствеността. Реституционното производство обаче продължава над 25 години като към момента все още е висящо.

Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранната декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

Pin It on Pinterest