Правителството одобри изплащането на обезщетение от 34 031 лева след обявяване на едностранна декларация по жалби пред ЕСПЧ

Министерският съвет одобри днес едностранна декларация за изплащане на обезщетение от общо 34 031 лева по пет жалби пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Повдигнатите оплаквания са предмет на добре установената практика на Съда и касаят лошите санитарно-битови условия в следствените арести и затворите, които жалбоподателите са понесли през различни периоди от време, както и липсата на ефективно правно средство за защита. Жалбоподателите са завели искове и са получили обезщетение за неимуществени вреди от националните съдилища. Размерът на присъдените обезщетения е по-нисък от стандартите на ЕСПЧ за справедливо обезщетение.

Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

Pin It on Pinterest