Правителството одобри изплащането на обезщетение от 3000 евро след обявяване на едностранна декларация по жалба пред ЕСПЧ

Министерският съвет одобри днес едностранна декларация за изплащане на обезщетение от общо 5868 лева по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

На 11 септември 2014 г. в дома на първия жалбоподател и в помещенията на Народно читалище „Назъм Хикмет 1881“ са извършени процесуално-следствени действия по претърсване и изземване на доказателства във връзка с досъдебно производство, водено в ОД на МВР-Шумен. Процесуално-следствените действия са извършени с предварително разрешение от съдия. Наказателното производство впоследствие е прекратено.

Оплакванията на жалбоподателите са, че претърсването и изземването е извършено произволно, без да е необходимо и пропорционално, а властите дълго време задържат неоснователно важна кореспонденция, както и че жалбоподателите нямат възможност да повдигнат пред съд тези свои оплаквания. Българското законодателство не съдържа възможност за обжалване на действията по претърсване и изземване на основание твърдяна незаконосъобразност или непропорционалност при провеждането им, както и няма установена практика на гражданския съд за присъждане на обезщетение за вреди в ситуация на непропорционално проведени процесуално-следствени действия по претърсане и изземване.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

Pin It on Pinterest