Правителството одобри изплащането на 2 500 евро общо обезщетение след представяне на едностранна декларация по жалба пред ЕСПЧ

Българското правителство одобри едностранната декларация, с която трябва да се изплати обезщетение от 2 500 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушение на правото на жалбоподателя на зачитане на личния и семейния живот и правото на ефективни правни средства за защита, поради извършени процесуално- следствени действия по претърсване и изземване на доказателства в жилището му, одобрени от районен съдия след тяхното извършване, в условията на неотложност, без извършване на действителна последваща проверка на законността и необходимостта им, както и поради липсата на ефективни правни средства за защита.

На 26 ноември 2014 г. в дома на жалбоподателя са извършени процесуално-следствени действия по претърсване и изземване на доказателства във връзка с образувано досъдебно производство, образувано срещу неизвестен извършител за държане на тютюневи изделия без акцизен бандерол. Процесуално-следствените действия са извършени без предварително разрешение от съдия.

На 27 ноември 2014 г. районен съдия е одобрил предприетите процесуално- следствени действия по претърсване и изземване на доказателства, като преценявайки изложените в искането съображения се е ограничил единствено до обявяване на ситуацията за неотложна, без да извърши действителна последваща проверка на законността и необходимостта от тези следствени мерки.

Pin It on Pinterest