Правителството одобри допълнителни разходи за визовата система

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. в размер до 1 046 000 лв. Увеличението е във връзка с поемане на ангажименти за собствено финансиране на дейности в рамките на два проекта по линия на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“.

В обхвата на двата проекта са заложени дейности, пряко свързани с поддръжката и комуникационната свързаност на Националната визова информационна система на Република България (НВИС) – автоматизирана информационна система за съхранение и обработка на данните от заявленията за визи, включително решенията по тях, постъпили в консулските служби на българските задгранични представителства, както и за издаване на визи на ГКПП на българската граница.

Pin It on Pinterest