Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.

Правителството одобри отпускането на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер 1 767 120 лв. по линия на Националната програма за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност“2014 – 2020.

С предоставените средства ще бъдат покрити поетите и планирани разходи от бюджета на МВнР за 2021 г. за обезпечаване на процентния дял смесена употреба на активите и оборудването, обслужващи Националната визова информационна система на Република България, които са изключени от допустимите дейности за финансиране съобразно разпоредбите на Регламент № 515/2014 на ЕП и Съвета от 16 април 2014 г.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

По проект „Развитие, осъвременяване и надграждане на Националната визова информационна система“ финансирането възлиза на стойност 1 124 600 лв.

По проект „Изграждане на защитени и надеждни комуникационни връзки за нуждите на МВнР на Р България“ финансирането възлиза на стойност 169 400 лв.

По проект „Следгаранционна поддръжка и обновяване на софтуерните компоненти на НВИС“ финансирането възлиза на стойност 347 700 лв.

По проект „Извършване на строителство, реконструкция, модернизация и ремонт на консулски служби“ финансирането възлиза на стойност 125 420 лв.

Pin It on Pinterest