Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.

Правителството одобри отпускането на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер на 22 530 лв. за обезпечаване на обучение в изпълнение на Наредбата за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България.

С предоставените средства ще бъдат покрити поетите и планирани разходи за изграждане на експертен, административен и технически капацитет на граждански специалисти от Република България, които участват в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на страната.

Необходимите средства за реализиране на обучението са в размер на 22 530 лв. и ще постъпят по „Политика в областта на публичната дипломация“, бюджетна програма „Публична дипломация“, по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.

Pin It on Pinterest