Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на икономиката за 2021 г.

С предвиждането на допълнително финансиране за 2021 г. в размер до 4 734 797 лв. ще се осигури бюджетен ресурс, общият размер на който ще позволи да бъдат подпомогнати 19 дружества.

Те изпълняват инвестиционни проекти сертифицирани по реда на ЗНИ на обща стойност около 626.88 млн. лв. С тях се предвижда разкриването на около 3 705 нови работни места.

Чрез увеличение на бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. ще се осъществи успешна подкрепа на дружествата, изпълняващи инвестиционни проекти и създаващи значима заетост – сертифицираните по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) инвеститори.

Финансовите стимули по ЗНИ са предназначени за насърчаване на инвестициите на местни и чужди предприятия за изграждане на нови производствени мощности и създаване на дългосрочни нови работни места.

Pin It on Pinterest