Правителството одобри допълнителни 15 991 751 лева за възстановяване на преходни остатъци на държавните училища

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) са разчетени средства за възстановяване на преходните остатъци по делегирани бюджети на държавните училища в размер на 22 000 000 лв., в т.ч. за училища, финансирани от МОН, от Министерството на културата и от Министерството на младежта и спорта.

Преходният остатък в края на 2020 г. е 37 991 751 лв.

С настоящото Постановление се предлага недостигът от 15 991 751 лв. да бъде осигурен за сметка на предвидените средства и чрез преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет. С тях ще се възстановяват пълните размери на преходните остатъци на държавните училища към Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта в размери съответно 2 685 000 лв. и 1 124 751 лв., както и част от необходимите средства за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката в размер 12 182 000 лв.

Pin It on Pinterest