Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на икономиката

Правителството прие проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер в размер на 12 140 400 лв. по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. за Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”.

Средствата са необходими за ресурсно осигуряване на дейността и на язовирите – изплащане на разходи за персонал на работниците и служителите, административни разходи, както и закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи. 

Pin It on Pinterest