България

Правителството одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 21 май 2024 г. в Брюксел.

България бе представена от заместник-министъра на външните работи Иван Кондов.
Съветът стартира подготовката на заседанието на Европейския съвет на 27-28 юни 2024 г., като обсъди неговия анотиран дневен ред, включващ темите Украйна, сигурност и отбрана, конкурентоспособност, външни отношения и следващия институционален цикъл.
В рамките на Диалога по върховенство на закона в ЕС бяха разгледани последните развития в областта на върховенството на правото в Кипър, Латвия, Литва и Люксембург.
Министрите обсъдиха напредъка на Полша в областта на върховенството на закона във връзка с процедурата по чл. 7 (1) от ДЕС.
Под точка „Други въпроси“ бяха засегнати резултатите от неформалната среща на европейските министри на 29-30 април 2024 г., с фокус върху дискусиите по темата „Върховенството на правото в разширен ЕС“; усилията за противодействие на опитите за външна намеса в контекста на предстоящите европейски избори; отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство.
С друго решение правителството одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“, което се проведе на 21 май 2024 г. в Брюксел. България бе представена от заместник-министъра на външните работи Иван Кондов.
Съветът стартира подготовката на заседанието на Европейския съвет на 27-28 юни 2024 г., като обсъди неговия анотиран дневен ред, включващ темите Украйна, сигурност и отбрана, конкурентоспособност, външни отношения и следващия институционален цикъл.
В рамките на Диалога по върховенство на закона в ЕС бяха разгледани последните развития в областта на върховенството на правото в Кипър, Латвия, Литва и Люксембург.
Министрите обсъдиха напредъка на Полша в областта на върховенството на закона във връзка с процедурата по чл. 7 (1) от ДЕС.
Под точка „Други въпроси“ бяха засегнати резултатите от неформалната среща на европейските министри на 29-30 април 2024 г., с фокус върху дискусиите по темата „Върховенството на правото в разширен ЕС“; усилията за противодействие на опитите за външна намеса в контекста на предстоящите европейски избори; отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest