България

Правителството одобри доклада от проведеното заседание на Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 29 януари 2024 г. в Брюксел.

България бе представена от заместник-министъра на външните работи г-жа Елена Шекерлетова.

Белгийското председателство представи своите приоритети в рамките на СОВ, а именно: върховенство на правото, укрепване на демокрацията в ЕС, демографските предизвикателства пред ЕС и процеса на разширяване на ЕС.

Министрите проведоха ориентационен дебат по представения от Европейската комисия законодателен пакет „Защита на демокрацията“.

Съвет „Общи въпроси“ проведе обмен на мнения в рамките на Годишния диалог по върховенството на правото, като бяха обсъдени частите от годишния доклад на ЕК за 2023 г. за Испания, Италия, Франция и Хърватия.

Министрите проведоха работен обяд, посветен на изборите за Европейски парламент през 2024 г. и избирателната активност.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest