Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2020 г.

През 2020 г. Междуведомственият съвет към Министерския съвет е провел 9 заседания, на които са разгледани 141 заявления на фирми за издаване на документи по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Докладът ще бъде предоставен на Народното събрание.

Pin It on Pinterest