България

Правителството одобри доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение

Правителството одобри доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение (Междуведомствената комисия) към министъра на икономиката и индустрията за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба за 2023 г.

Докладът отчита дейността на Междуведомствената комисия за периода 1 януари до 31 декември 2023 г., за националната система за експортен контрол, за международното сътрудничество в тази област. Той съдържа още информация и за изпълнението на международните ангажименти на страната ни в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжията за масово унищожение и предоставя статистически данни за издадените разрешения и удостоверения.

От доклада се разбира и за осъществения износ, внос, трансфер, транзит и превоз на продукти, свързани с отбраната (ПСО), брокерски сделки с тях, и износ, трансфер и внос на изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ) през 2023 г.

Прозрачността и предоставянето на информация е сред основните принципи, приети от международните организации и режими в областта на експортния контрол.

Съгласно чл. 70, ал. 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, Министерският съвет представя доклада на Народното събрание. Той се публикува на интернет страниците на Министерство на икономиката и индустрията и на Междуведомствената комисия.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest