Правителството одобри доклада и документацията по трансакцията за емитиране на облигации на международните капиталови пазари

Министерският съвет одобри доклада на министъра на финансите за резултатите от трансакцията за емитиране на облигации на международните капиталови пазари, проведена през септември 2020 г.

Одобрени са и документите, които съпътстват действията за успешното емитиране на облигациите и за финализирането на трансакцията.

На 15 септември 2020 г. страната ни успешно пласира двоен транш облигации на обща стойност 2,500 млрд. евро. Трансакцията включва транш от 10-годишни облигации на стойност 1,250 млрд. евро и транш от 30-годишни облигации на стойност 1,250 млрд. евро. Емитираните облигации са част от Средносрочната програма на Република България за емитирането на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари.

Pin It on Pinterest