Правителството направи промени в Списъка със стратегическите обекти и дейности

Правителството на Република България прие Постановление за изменение на Списъка със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

С постановлението се внасят промени в раздел V, сектор „Икономика“, където името на определения стратегически обект „Експал България“ АД – гр. Габрово се изменя на името – ,,ЕЛОВИЦА 1895″ АД – гр. Габрово.

Промяната в името се налага от факта, че „ЕЛОВИЦА 1895″ АД – гр. Габрово е регистрирано в Агенцията по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ със същия ЕИК, предмет на дейност и се явява правоприемник на „Експал България“ АД.

Pin It on Pinterest