Правителството измени свое Решение № 686 от 1998 г.

Министерският съвет прие промени в РМС № 686 от 1998 г. за организация на преминаване през ВИП „А“ – Правителствена зала на летище София, изменено с РМС № 979 от 2009 г. и с РМС № 241 от 2010 г.

С решението председателят и заместник-председателите на Държавна агенция „Разузнаване“ са включени в кръга на лицата, които имат правото да ползват ВИП „А“ – Правителствена зала на летище София при изпълнение на законово възложените им правомощия. Въвежда се и правна възможност представители на чужди, сродни на Държавна агенция „Разузнаване“, служби да ползват залата при официални посещения.

Pin It on Pinterest