Правителството избра нов представител на Министерството на финансите в Управителния съвет на Сребърния фонд

Министерският съвет избра Дамян Стайков, началник на отдел „Емисии“ в дирекция „Държавен дълг“ на Министерството на финансите за член на Управителния съвет (УС) на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. ,,Сребърен фонд“).

Дамян Стайков заменя бившия заместник-министър на финансите Виолета Лорер съгласно изискванията на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за излъчване на членове на УС от Министерството на финансите.

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от УС с 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател – министърът на труда и социалната политика

Pin It on Pinterest