Правителството даде съгласие за откриване на почетно консулство на Мароко в България

Правителството прие решение да бъде открито почетно консулство на Кралство Мароко в България с почетен консул Борис Редански.

Консулският окръг със седалище в София обхваща областите София-град, Софийска област, Пловдив, Кюстендил и Благоевград.

Борис Редански е завършил виеше образование по специалност „Машиностроене“ в Техническия университет – София. Работил е в сферата на авиопревозите, търговията и бизнеса. Понастоящем е управител на фирма „Ахелой ОПМ“ ООД, София. Владее немски, английски и руски език.

Pin It on Pinterest