Позиция на МЗХГ във връзка с разпространено писмо от Българска асоциация Биопродукти за удължаване на срока по Кампанията за директни плащания 2020 без санкции

Във връзка с разпространено писмо от Българска асоциация Биопродукти за удължаване на срока по Кампанията за директни плащания 2020 без санкции Ви информираме, че:

Към 7.05.2020 г. по Кампанията за директни плащания 2020 г. са подадени 100 % от заявленията, спрямо 7 май 2019 г. Приключените заявления,  спрямо същия период в Кампания 2019 г.,  са 98 %. Единствено е забавена възможността за приключване на заявленията по мярка 11 поради по късното обявяване на мярката. Припомняме, че прилагането на мярка 11 „Билогично земеделие“ стартира на 27 април. Това стана възможно след като през декември миналата година страната ни изпрати за одобрение Шеста нотификация на ПРСР 2014-2020 г., която бе получена официално в края на месец април. От днес всички заявления и схеми могат да се затварят, включително и мярка 11.

Министерство на земеделието, храните и горите е в постоянна комуникация със земеделските производители, Областните и Общинските служби по земеделие в страната относно хода на кампанията по заявяване. Земеделските служби работят при пълен капацитет и удължено работно време, като очертаванията могат да се извършват и през настоящия уикенд.

Стремежът на МЗХГ е кампанията да приключи в обичайните си срокове, за да може да бъде извършено по ранно плащане към земеделските производители. За кампания 2020, съгласно приложимото законодателство, сроковете за подаване на заявления за подпомагане са както следва:

–  до 15 май 2020 г. включително без санкция за закъснение при подаване на заявления или редакция на вече подадени такива;

–  от 16 до 31 май 2020 г. включително кандидатите за подпомагане могат да правят промени по подадени вече заваления, без да търпят санкция за  закъснение;

–  от 3 до 10 юни 2020 г. включително се изчислява санкция за закъсняла редакция по добавените части от заявлението в размер на 1% за всеки работен ден;

Във връзка с гореизложеното и предвид направената организация за подаване на заявления, на този етап не се налага промяна в сроковете.

Pin It on Pinterest