Позиция на МВнР

Във връзка с появили се медийни публикации относно предоставени от страна на министъра на външните работи Теодора Генчовска преговорни документи между Република България и Република Северна Македония със секретен гриф и призива за неговото сваляне, МВнР заявява:

Документите нямат секретен гриф и са входирани в явно деловодство на Народното събрание и Министерския съвет със следните номера:

–    вх. № КВП–47-253-05-71/20.06.2022г.; изх. № 01-00-233/20.06.2022г.;

–    вх. № КВП–47-253-05-72/20.06.2022г.; изх. № 01-00-233/17.06.2022г.;

–    вх. № 04.06-781/ 20.06.2022г.; изх. № 29.01.9/20.06.2022г.

Заведени по този начин, горепосочените документи са достъпни за запознаване от всички народни представители от 47-ото Народно събрание на Република България.

Pin It on Pinterest