Позиция на МОСВ по повод твърдения на бившия министър Емил Димитров

По повод редица неверни твърдения, изказани от бившия министър на околната среда и водите Емил Димитров, които уронват престижа на МОСВ и персонално на министър Асен Личев, заявяваме:

  1. При встъпването си в длъжност, министърът на околната среда и водите Асен Личев получи в присъствието на новия политически кабинет от предшественика си само джойстик за камера от така наречения Координационен център, а не информация за състоянието на министерството и документите с които Емил Димитров твърди, че е сезирал прокуратурата за злоупотреби по ОПОС. За сигналите и злоупотребите се разбра от журналистическо разследване. Не отговарят на истината и твърденията, че г-н Димитров устно е „предупредил“ министър Личев за тях.
  1. По повод внушенията, че министър Асен Личев е възстановил на работа уволнени от предшественика си лица заради злоупотреби, министърът е категоричен, че не е бил информиран за злоупотребите, както и че трябва да се следва презумпцията за невинност, а именно, че всеки е невинен до доказване на противното. В този смисъл, при доказване на злоупотреби и/или престъпление, виновните трябва да понесат своето наказание по закон, по аналогия с ареста на бивш министър и зам.-министър на околната среда и водите.
  1. Твърдението на Емил Димитров за това, че очакваните европейски средства по Плана за възстановяване и развитие са „..свързани с екология и много хора са се наточили да взимат пари от там и са си направили проекти..“, отговаря на въпроса, дали не са налице интереси и домогвания на различни политически кръгове до МОСВ в момента.
  1. На сайта на МОСВ са качени документи, които доказват че на пряко подчинение и ръководство на Емил Димитров са били Оперативна програма „Околна среда“, Дирекция „Национална служба за защита на природата“, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и дирекциите на националните паркове. В този смисъл не е възможно той да не е знаел с пълни подробности какво се е случвало в подопечните му структури. На сайта може да намерите и заповедите за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати /ДВПР/ на служители по ОПОС за последното тримесечие на 2020 и първото на 2021 г., и други документи, показващи спорни резултати не само според обществените очаквания.

Изплатено ДМС на служители в Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) за последните две тримесечия на 2020 г. | МОСВ (government.bg)

https://www.moew.government.bg/bg/dokument-pokazvast-che-na-pryako-podchinenie-i-rukovodstvo-na-emil-dimitrov-sa-bili-opos-nszp-pudoos-i-direkciite-na-nacionalnite-parkove/
  1. Морални оценки за прозрачността на работата на служебното правителство може да дава само и единствено суверенът на България.
  1. Не приемаме заиграването със страховете на хората по една от най-чувствителните теми за качеството на питейната вода. Твърдението, че в момента сънародници в посочени от Емил Димитров региони на страната пият „замърсена“ и „мътна“ вода, не отговаря на истината. Това е не само неморално, но и демонстрира спорни познания в областта на водите, които са неделима част от работата на МОСВ.

Изводите за твърденията на Емил Димитров след  гореизложените факти и документи оставяме на вас.

Информация за актуалното състояние на следните язовири:

По отношение на водоснабдяването на области Монтана и Враца:

Язовир „Среченска бара“ напълно обезпечава водоснабдяването на ВиК дружествата, които подават вода за ПБВ от язовира – общини Монтана, Берковица, Вършец, Враца, Мездра и Криводол.

Към 15 юли 2021 г. язовира е със запълване 98% от общия обем, като притока се регулира от довеждащите деривации така, че да се поддържа оптимален обем в язовира за питейно-битово водоснабдяване и да не се допуска преливане на язовира.

По отношение на твърдението, за замърсяване на водата за Плевен:

Плевен не се водоснабдява от комплексни и значими язовири.

По отношение на твърдението, че в Търговище и Шумен пият мътна вода:

Предвид, че питейно-битовото водоснабдяване на градовете Шумен, Търговище Велики Преслав /ВиК Шумен и ВиК Търговище/ се осигурява от язовир „Тича“.

Към 15.07.2021 г. обемът в язовира е достигнал до 251,5 млн. м3.

Санитарният минимум е 40 млн. м3 а не 200 м3

За частните ВЕЦ и водоснабдяването на Сливен, Ямбол и Елхово:

По отношение на питейно-битовото водоснабдяване, Ямбол и Елхово не се водоснабдяват от комплексни и значими язовири. Град Сливен се захранва от яз. „Асеновец“, който е запълнен на 98% и питейно-битовото водоснабдяване е напълно обезпечено. Заявките на ВиК Сливен се удовлетворяват на 100%

По отношение на твърдението, че министър Личев е забранил резервното водоснабдяване на Бургас и Варна:

Отчитайки факта, че язовир „Камчия“ е основният водоизточник, който се използва за питейно водоснабдяване на гр. Варна и  град Бургас, където потреблението е най-високо през летните месеци, когато и притокът на водни ресурси е най-малък, е необходимо да бъде осигурен надежден водоизточник с цел осигуряване на  алтернативно (резервно) водоснабдяване при поредни години с малък приток.

С цел аварийно питейно-битово водоснабдяване на гр. Варна и селища от Варненска област МОСВ изиска становище относно намерението за използване на яз. „Георги Трайков“ като авариен (резервен) водоизточник за питейно-битово водоснабдяване. При желание от страна на ВиК Варна да се осъществява водовземане от язовир „Георги Трайков“ с цел аварийно питейно-битово водоснабдяване на гр. Варна и селища от Варненска област, следва да се подаде в МОСВ заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир по приложение №1 към Закона за водите и цялата изискваща се информация съгласно чл. 60 от Закона за водите и Наредба за ползването на повърхностните води.

Към момента питейно-битовото водоснабдяване от яз. „Камчия“ за Варна и Бургас е гарантирано, като язовирът е запълнен на 99,51%.

Pin It on Pinterest