България

Позиция на Министерството на отбраната

Във връзка с изказване на председател на политическа партия, уронващо престижа на Въоръжените сили на Република България, Министерството на отбраната заявява, че е недопустимо въвличането на Българската армия в предизборна кампания.

Българската армия е деполитизирана. Тя служи на българския народ независимо от политическите превратности и изпълнява конституционните си задължения.

Участието на български военнослужещи в учения и тренировки в национален и съюзен формат е ключово за повишаване на тяхната подготовка за готовността на Българските въоръжени сили за изпълнение на конституционните им задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Република България.

В конкретния случай, на 4 юни военна колона, с която се транспортира техника на зенитно-ракетно формирование за участие в националното учение „Шабла -2024“, спира в района на Аспаруховия мост във Варна. Мостът е бил временно затворен за движение от органите на МВР поради настъпило пътно-транспортно произшествие. Военната колона е била ескортирана от екипи на Служба „Военна полиция“.

Задачата на Служба „Военна полиция“ е да осигурява сигурността и безопасността при придвижване на личен състав и военна техника. При изпълнение на служебните си задължения военнослужещите от Службата са длъжни да носят оръжие, според чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за Военната полиция. При последвалата проверка по случая на 4 юни не е установено превишаване на правомощията на военните полицаи.

Националното учение „Шабла -2024“, закъдето е пътувала военната колона е планово и се провежда ежегодно на зенитния полигон на ВВС. В него участват формирования на видовете въоръжени сили и командванията от Българската армия от много години.

Опитите за уронване на авторитета на Българската армия и Въоръжените сили и възпрепятстване на нейната подготовка могат да имат единствено негативни последици за националната сигурност и международния авторитет на Република България.

Използването на задължителната подготовка за повишаване на способностите на българските военнослужещи с цел всяване на страх и разпространение на дезинформация нанася тежки и трайни вреди на цялото българско общество в днешната сложна геополитическа обстановка.

Отговорното отношение към Българската армия изисква уважение към нейната роля и функции и последователна работа за решаване на най-важните проблеми, свързани с модернизацията, носенето на бойно дежурство и изпълнението на задълженията ни като част от общата колективна сигурност на страните от НАТО.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest