България

Позиция на Министерството на младежта и спорта

Министерството на младежта и спорта категорично осъжда всяка форма на вандализъм, насилие и агресия, до които се стигна вчера в самия център на София.

ММС се противопоставя и на превишаването на права, делегирани на представители на органите на реда, чиято основна мисия е защита на сигурността на гражданите и спазването на демократичните права.

▶️ Правото на мирен протест е висша ценност на демократичните общества. Но когато границата на цивилизования протест отстъпи място на насилието, се навлиза в полето на антиобществените прояви. А те не кореспондират с основните функции на спорта, обединяващ всички нации по света под мотото за мир и разбирателство.

▶️ От първия ден на встъпването в длъжност екипът на министър Димитър Илиев се ръководи единствено и само от интереса на българския спорт. Във фокуса на всяко действие на екипа е осигуряването на най-добрите условия за нашите спортисти, треньори и всички, които обичат спорта. Добрият диалог и сътрудничество със спортните федерации доказват, че системата на спорта функционира нормално, напълно осигурена е финансово и организационно и се надяваме на все повече високи спортни постижения. Екипът на министър Илиев ще продължи да работи в този дух активно, категорично и отговорно само и единствено в името на спорта.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest